Begin pagina ledenmenu

Op deze pagina vind je een diversiteit aan informatie die alleen voor leden van onze vereniging bestemd is.

23 apr 2015

13 mei 2014

13 mei 2013

14 mei 2012

9 mei 2011

31 mei 2010

18 mei 2009

21 mei 2008

6 feb 2008

29 aug 2007

28 sep 2007

15 nov 2006

29 aug 2007

28 sep 2007

15 nov 2006

29 aug 2007

28 sep 2007

15 nov 2006

29 aug 2007

28 sep 2007

15 nov 2006

29 aug 2007

28 sep 2007

15 nov 2006

29 aug 2007

28 sep 2007

15 nov 2006

9 jun 2006

ALV notulen         

Ieder jaar houden wij een Algemene Leden Vergadering, hier vinden we de notulen van deze vergaderingen

  

18 apr 2016

19 apr 2017

19 apr 2018

7 okt 2005

22 apr 2005

26 mei 2003

28 jan 2003

8 okt 2004

15 jun 2001